Sekretesspolicy för anders-jonsson.com

Senast uppdaterad: 2023-09-05

Denna sekretesspolicy beskriver hur anders-jonsson.com samlar in, använder och skyddar din personliga information. Vi värnar om din integritet och följer gällande lagstiftning om dataskydd. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår insamling och användning av din personliga information enligt beskrivningen nedan.

1. Insamling av information

Vi samlar in personlig information på följande sätt:

  • Information som du tillhandahåller oss: Vi kan samla in information som du frivilligt delar med oss när du fyller i kontaktformulär, prenumererar på nyhetsbrev eller interagerar med oss via e-post eller sociala medieplattformar. Denna information kan inkludera ditt namn, din e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

  • Automatisk insamling: Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in information om din användning av vår webbplats. Detta kan inkludera IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, hänvisande webbadress och besöksmönster på webbplatsen. Du kan konfigurera din webbläsare för att avvisa cookies, men detta kan påverka funktionaliteten på vår webbplats.

2. Användning av information

Vi använder din personliga information för följande ändamål:

  • För att svara på dina förfrågningar och meddelanden.
  • För att leverera tjänster som du begär.
  • För att skicka dig uppdateringar och nyheter om vår trubadurverksamhet, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
  • För att förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats.
  • För att analysera användning av vår webbplats och samla in statistik.
  • För att uppfylla lagliga skyldigheter och krav.

3. Delning av information

Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller om det krävs enligt lag.

4. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig användning.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, rättelse av, eller radering av din personliga information som vi har om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst om du inte längre vill att vi använder din information för de ändamål som anges ovan.

6. Kontaktinformation

Om du har frågor, kommentarer eller vill utöva dina rättigheter i enlighet med denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via följande kontaktinformation:

[Ange kontaktuppgifter]

7. Ändringar i sekretesspolicyn

Denna sekretesspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och den senaste versionen kommer alltid att gälla.